Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
DÖVİZ Kurları
GSMH ve GSYH Nedir?
Uluslararası Ticari Terimler_A-F
Uluslararası Ticari Terimler_G-X
Uluslararası Deniz Taşımacılığı
TASARIM_01
TASARIM_02
TASARIM_03
TASARIM_04
Uluslararası Ticari Terimler_A-F

A
     B     C     D     E     F     G     H     I     J     L


M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V    W    XA

A.A.

Always Afloat

Daima yüzer halde

a.d.

Ante diem/before date

Gününden önce/vadesi gelmiş

A.F.

Advance Freight

Peşin avans navlun

A.H.

After Hatch

Kıç ambar ağzı

A.P.

Additional Premium

Ek prim

a/c

Account

Hesap, hesaba

A/C

Account current

Cari hesap

A/d

After date

Vadesinden sonra

A/S

Alongside

Bordada

A/S

Account sale

Satış hesabı

a/s

At sight

 

A/S

Account Sales/After sight

Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/V

Ad valorem

Kıymet üzerinden

Acc

Accepted, acceptance

Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt

Advocate

Avukat

Afft.

Affidavit

Yeminli yazılı ifade

aflt.

Afloat

Yüzer halde

AI

First class

1.sınıf

Alt.

Alternate

Yedek/Vekil

amt.

Amount

Miktar

an.

Anno

Yılda

Anch.

Anchorage

Demir yeri

arbtn./arbtror

Arbitration/Arbitrator

Tahkim (arbitraj) Hakem

art.

Article

İstatistik pozisyonu/Madde

assd.

Assessed

Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment

Devir, temlik

Assn.

Association

Dernek, birlik

att.At., Atty.

Attorney

Vekil/Dava vekili

Att.Gen.

Attorney General

Başsavcı

awb

Airwaybill

(Hava) konşimento


B

B.B.

Bill Book

Borç senedi defteri

B.B.B.

Before Breaking Bulk

Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce

B.D.

Bar Draught

Şığlıkta gerekli min.su çekimi

b.d.

Bills discounted/Bank draft

İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi

B.D.I.

Both Dates Inclusive

Her iki tarih dahil

B.E.

Both ends, at both load/discharge ports

1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları

B.H.

Bill of Health/Bulkhead

Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme

B.O.

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

B.O.T.

Board of Trade

Ticaret Heyeti

b.p.

By procuration (power of attorey)

Vekaleten imzaya yetkili

B.T.

Berth terms

Yükleme ve boşaltma kuralları

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

b/d

Brought down

Nakil yekün

B/E

Bill of Exchange

Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak

B/G

Bonded goods

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

B/N

Banknote

Banknot

B/P

Bills payable

Borç senedi

B/P

Bill payable

Ödenecek senetler

B/R

Bills receivable

Alacak senedi

B/S

Bill of Sale

Gemi mülkiyetini devreden vesika

B/S (b.s)

Bill of Sale/Balance Sheet

Satış faturası/Bilanço

bal.

Balance

Denge

Bd.

Bond

Tahvil

Bds.

Boards

Tahta, mukavva

bkpt.

Bankrupt

Müflis

bre.

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleriC

c

Currency/Cents/Case

Para/Sent/Durum

C and D

Collection and Delivery

Senet tahsili ve teslim

C.a.D.

Cash against Documents

Vesaik mukabili ödeme

C.B.

Cash Credit

Para olarak verilen kredi

C.b.d.

Cash beore delivery

Teslimden önce ödeme

c.d.

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontusu/Teminat makbuzu

C.div.

Cumulative dividend

Birikmiş temettü

C.F.

Cost and Freight

Mal Bedeli ve NAvlu

C.G.

Coast Guard

Sahil koruma

C.G.A.

Cargo's proportion of General Average

Büyük avaryadan yükün hissesine düşen

C.H.

Custom House

Gümrük Dairesi

C.I.F.

Cost, Insurance, Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and.I

Cost insurance, Freight, Commission and Interest

Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz

C.i.a.

Cash in advance

Peşin para

C.L.

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

C.O.D.

Cash on Delivery

Teslimat anında ödeme

C.O.P.

Custom of the Port

Liman teamülü, usulü

C.P.D.

Charterers Pay Dues

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

C/A

Capital account

Sermaye hesabı

c/f

Carried forward

Nakli yekün

C/H

Clearing House

Takas Dairesi

c/m

Certificate of manufacture

İmalat belgesi

C/N

Credit Note

Alacak dekontu

C/N

Credit Note

Kredi dekontu

C/O

Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi

c/o

Care of/Cash order

Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

cash b/I

Cash against bill of lading

Konşimento karşılığı peşin ödeme

Cash.

Cashier

Kasiyer, veznedar

cd.sl.

Conditional sale

Şartlı satış

ch.ppd.

Charges prepaid

Önceden ödenen masraflar

chq.

Cheque

Çek

cl.b/l

Clean bill of lading

Temiz, eklentisiz konşumento

Coll.

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

Ctge.

Cartage

Nakliye ÜcretiD

D.1/2 D.

Despatch half Demurrage

Surastarya yarısı kadar dispeç

D.A.

Deposit account

Mevduat hesabı

D.a.d.

Documents against discretion of collecting bank

Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik

D.A.F.

Delivery at Frontier

Hudutta teslim

d.bk.

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum

d.d.o.

Despatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

D.P.B.

Deposit pass-book

Mevduat cüzdanı

d.s.

Days after sight

İbrazından sonraki günler

D/A

Documents against Acceptance

Kabul karşılğı vesaik

D/D

Demand Draft

Görüldüğünde ödenecek poliçe

D/D

Demand draft

İbrazında ödenecek poliçe

D/N

Debit Note

Borç Dekontu

D/N

Debit note

Borç dekontu

D/O

Delivery Order

Teslimat emri

D/P

Documents againts Palment

Ödeme karşılığı vesaik

D/P

Documents against payment

Vesaik mukbili ödeme

D/r

Deposit receipt

Teminat makbuz

D/y

Delivery

Teslimat

deb.

Debit

Borç zimmet

Decl.

Declaration/Declared

Beyanname/deklare edilmiş

Deft.

Defendant

Müdafi, savunucu

Depr.

Depreciation

Amortisman

dft.

Draft

Poliçe/kambiyo senedi

dft/a.

Draft attached

Poliçe eklenmiş

dft/c

Clean draft

Belgesiz poliçe

Dis.

Discount

İskonto, indirim

Distr.

Distribute/Distributor

Dağıtma/Distiribütör

Div.

Dividend/Division

Temettü/Taksim

do

Ditto

Aynı, aynen

Dr.

Drawer

Keşide eden

ds dft

Sight draft/Date draft

İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçeE

e.and o.e

Errors and omissions excepted

Hata ve noksanlar hariç

e.e.

Errors excepted

Hatalar hariç

E.P.D.

Excess Profit Duty

Olağanüstü Kazanç Vergisi

encl.

Enclosure

Ekleri

end.

Endorsed/endorsement

Ciro edilmiş/ciro

ex.

Exchange

Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa

Ex.d. (ex.div.)

Ex dividend (um)

Kar hissesi olmadan, temettüsüz

Ex.int.

Ex interest

Faiz hariç

exl.

Exlusive, excluding

Hariç, müstesnaF

f.b.

Freight bill

Navlun senedi, faturası

F.I.O.S.

Free In and Out, Stowed

Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.T.

Free In and Out, Stowed and Trimmed

Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.

f.o.l.

Free of interest

Faizsiz

F.P.

Floating (open) policy

Serbest (açık) poliçe

F.T.

Freight ton

2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.

F.T.

Full Terms

Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.

F.T.

Free of Turn

Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.

F.T.W.

Free Trade Wharf

Serbest Ticaret Limanı

f.x.

Foreign exchange

Döviz

fr.fwrd.

Freight forward

Navlun vadeli

FRT.

Freight

Navlun

frt.coll.

Freightcolleckt

Navlun tahsil edilecek

frt.pp.

Freight prepaid

Navlun peşin ödenmiş 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim