Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
DÖVİZ Kurları
GSMH ve GSYH Nedir?
Uluslararası Ticari Terimler_A-F
Uluslararası Ticari Terimler_G-X
Uluslararası Deniz Taşımacılığı
TASARIM_01
TASARIM_02
TASARIM_03
TASARIM_04
Uluslararası Ticari Terimler_G-X
A       B     C     D      E      F     G      H     I     J     L


M     N     O     P      Q     R     S      T     U     V     W    XG

G.m.b.

Good merchantable brand

İyi kalite

G.R.T.

Gross Register Tonnage

Sicile kayıtlı gros ton

gr.

Gross

Brüt

gr.wt.

Gross weight

Brüt ağırlık

Gtee

Guarantee

Garanti, teminat

Gtee.(gtd)

Gurantee/Guaranteed

Garanti/garanti edilmiş
H

H.O.

Head Office

Merkez (büro)

H.P.

Horse Power

Beygir gücü

H.W.M.

High Water Mark

Yüksek su çizgii

hrs.

Hours

Saat
I

I.B.

Invoice Book

Fatura defteri

I.O.U. (IOU)

I owe you

size borcum, borç senedi

I/c

In charge of

Görevli, nezaretçi olarak

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık, fon

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık

I/I

Indorsement irregular

Gayri muntazam ciro

Incl.

Included, inclusive

Dahil edilmiş, dahil

Inst.

Instant (present month)

cari ay

Irr.

Irredeemable

İtfa edilemez

Irrev.

Irrevocable

Rücu edilemez (gayrikabilirücu)J

j.a.

Joint account

Müşterek hesapL

L.a.

Letter of advice

İhbar mektubu

L.B.

Life Boat

Can Filikası

L.C.D.

Telegram Country Destination

Telgraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O.

Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

L.H.

Lower Hold

Dip ambar

L.h.

Letter of hypothecaion

İpotek mektubu

L.O.A.

Length Overall

Geminin tam boyu

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/D

Letter of deposit

Rehin senedi

led.

Ledger

Defterikebir

Liq.

Liquidation, liquidated/liquid

Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid

Ltd.

Limited

SınırlıM

m.d.

Month's date/months after date

Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar

M.I.P.

Marine Insurance Policy

Deniz sigortası poliçesi

M.O.

Money Order

Havale emri

M.O.L.O.O.

More or Less In Owner's Option

Çoğu/azı armatör opsiyonunda

m.p.

Months after payment

Ödemenden sonraki aylar

m.s.

Months after sight, month's sight

İbrazından bir ay sonra

M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

Marg.

Margin

Marj

mat.

Maturity

Vade

Mem.

Memorandum

Muhtıra

mtg. (mort).

Mortgage

Rehinli

mth.

Month

AyN

N.A.A.

Not Always Afloat

Daima yüzer halde değil

n.d.

Not dated

Tarih konmamış

N.O.R.

Notice of Readiness

Hazırlık Mektubu

n.o.s.

Not otherwise stated, not otherwise specified

Aksi ifade edilmemiş ise

n.p.

Net proceeds

Nt hasılat, gelirler

N.R.T.

Net Register Tonnage

Net tescil tonu

n/a

No account

Hesabı yok

n/e.

Not exceeding

Geçmeyecek

n/f.

no funds

Karşılıksız

natl.

National

Ulusal

neg.

Negotiable

Ciro ve devredilebilir

Net Terms.

Free of Charterer's commission

Kiralayan komisyonu hariçYükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.O

o.d.

on demand/overdraft

Talep halinde/Kredi Liminitin aşma

o.p.

Open policy

Açık Poliçe

o.p.o.

One price only

Tek fiyat

O.R.

Owner's Risk

Armatör riskinde

o.s.

Outstanding

Kapanmamış (hesap)

O.S.D.

Open Shelter Decker

Açık barınak güverteleri barınak güverteleri

O/a.

On acceptance/On account

Kabul halinde/namına, hesabına

o/c.

Overcharge

Fazla masraf yükleme

o/n.

Order notify

Sipariş ihbarı

O/o.

Order of

Emrine

on cons.

On consignment

Konsiye olarak

opt.

Option, optional

Opsiyon, opsiyona bağlı


P

P.A.

Power of Attorney/Private account

Vekaletname/Özel hesap

p.and I.

Profit and loss

Kar ve zarar

P.B.

Pass Book

Tassarruf Cüzdanı

P.O.C.

Port of Call

Uğranılacak liman

P.O.R.

Port of Refuge

Sığınılacak liman

P/N (p.N.)

Promissory note

Emre yazılı senet

pchs.

Purchase

Satınalma

per.pro.

Per procuration

Vekaleten imzaya yetkili

prem.

Premium

PrimQ

Q.O.O.

Quantity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonundaR

R.d.

Running days

Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

r/a. (R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba müracaat

R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

r/d

Refer to drawer

Keşideciye müracaat

r/e

refer to endorser

Cirantaya müracaat

rem.

Remit. remittance

Para transferi, havalesi

rept. (recpt.)

Receipt

Makbuz

Rev.

Revision

Tashih, revizyon

Rev.A/C

Revenue account

Gelir hesabıS

S.B.

Sales Book

Satış Defteri

S.C.

Salvage charges

Kurtarma masrafları

S.F.

Stowage Factor

İstif Faktörü

S.H.E.X.

Sundays and Holidays Excepted

Pazar ve tatiller hariç

S.H.I.N.C.

Sundays and Holidays Included

Pazar ve tatiller dahil

S.O.L.

Shipowner's Liability

Armatör yükümlülükleri

s.p.

Supra under protest

Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet

S.P.A.

Sundry Persons" account

Muhtelif şahıs hesabı

S.W.

Shipper's Weights

Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları

s/a

Subject to approval

Onaya bağlı

s/d b/L

Sight draft with bill of lading attached

Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

S/N

Shipping Note

Sevkiyat bildirisi

Supt. Superintendent

Superintendent

şef, yetkili memur

Sy.Crs.

Sundry Creditors

Muhtelif alacaklılar

Sy.Drs.

sundry debtors

Muhtelif borçlularT

T.B.

Trial Balance

Mizan

T.C.

Tweendeck

Gladora

T.O.

Turnover

Ciro

t.r.

Trust receipt

Zilyetlik makbuzu

t.t.

Telegraphic transfer

Telgrafla para havalesi

T/C

Time Charter

Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

tar.

Tarif

Gümrük tarifesiU

ult.

Ültimo, last month

Geçen ayV

V.o.p.

Value as in original Policy

Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi

V/A

Voucher attached

Vesika, senet etkiliW

W.A.

With Average

Avarya dahil

W.B.

Water Ballast

Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra

W.I.B.O.N.

Whether in Berth or Not

Yanaşmış olsun veya olması

W.S. (RED)

Rates, Extras and Demurrage per World Scale

Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre

W.V.N.S.

With Vessel's Natural Segregations

(yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp, yerleştirilmesi

W.W.D.

Weather Working Days

Hava şartları uygun çalışma günü

w/m

Without margin

Marjsız

w/w

Warehouse warrant

Antrepo makbuzu

whf.

Wharf

Rıhtım

wholes.

Wholesale

Toptan satışX

x.in.

Ex interest

Faizsiz. 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim