Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Proaktif Bakım Mühendisliği
Titreşim ve Ses Analizi ile Kestirimci Bakım
Titreşim ve Ses Analizinde Metotlar
Yurdışından Makine Taşımak
Hareketsiz Cisimler İş Yapar mı
Servis_1
Servis_2
Smart TV Hard Diskini Geri Kazanmak
Elektrik fişi bir yönde takılınca sigorta neden atar
Kaçak Akım Rölesi Nedir
K.A.K. Röle Kullanım Tarzı
Elektrik Sayaçları ve Tasarruf Cihazları
TEKNİK ve MATEMATİK TABLOLAR
Yurdışından Makine Taşımak


İspanya’dan PVC Folyo Hattı Taşımak


Firmamızda Rigit PVC folyo üretiminde kullandığımız ve tümüyle kendi olanaklarımızla üretimini yapmış olduğumuz 4 adet Rigit PVC Kalender hattının ardından, 2005 yılının ikinci yarısında ilk kez ikinci el de olsa yurtdışından bir “Soft ve Semi-Rigit PVC üretim hattının” satın alımı gerçekleştirildi.


Firmamız bünyesinde üretimleri yapılmış Rigit PVC Hatları

Bunun amacı ülkemizde Soft-PVC üretiminin bulunmamasından kaynaklanan boşluğu doldurmak ve diğer taraftan Soft PVC'den üretilen masa örtüleri imal edebilmekti.

           
    Firmamız üretimi Rigit PVC hatlarından sonuncusu                             Barselona'dan satın alınan Alman menşeli Semi-Rigit PVC hattı           

Konusunda lider hale gelmeye başlayan firmamıza sıklıkla neden soft (yumuşak) PVC üretmediğimiz soruluyordu. Daha sonraları yanlış olduğu anlaşılsa da yumuşak PVC folyodan imal edilen masa örtüleri, banyo perdelerinin baskılı ve kendinden desenli olanlarının üretimi katma değeri yüksek diğer fırsatlar olarak görünüyordu.

Firmamın daha önceleri baskılı rigit PVC ürünleri üretmek amacıyla Finlandiya’dan satın almış olduğu İsviçre Polytype imalatı Wifag marka tiefdruck baskı makinelerinin tüm mekanik, pnömatik ve elektrik-elektronik donanımlarını revize etmiştik.
Kendi imkânlarımızla imal ettiğimiz bobin sarıcı, infeed ve take-off üniteleri ilave ederek, bobinden tabakaya çalışan bu hattı, bobinden bobine çalışabilir duruma getirdik.

Yanda revizyonu yapılmış 5 renkli tiefdruck baskı makinesi görülüyor

750mm’den 1350mm çap’a kadar klişe silindiri bağlanabilen makinede daha küçük çaplı klişelerle de çalışabilmek için mekanik parçalar ilave ederek yaklaşık bir yıl süreyle karton bardak baskı işleri yapıldı. Ancak flekso baskının desen değiştirme kolaylığı ve daha ucuz klişe maliyeti sebebiyle işveren firma bu yönde tercih kullandı ve hem kendisi böyle bir makine satın aldı hem de başka flekso firmalarıyla çalışmaya başladı.
Diğer konularda ise pazarda münferit ve düşük kapasiteli işler olması makinenin atıl kalmasına sebep oluyordu.

Sonuçta gerek baskı genişliği gerekse klişe çapları itibariyle artık elimizde bu işe çok uygun tiefdruck makine olması bizi baskılı masa örtüleri ve banyo perdeleri üretmeye daha da meyilli hale getirdi.
Bu görüş doğrultusunda Alman menşeli büyük bir üretim hattı, özelleştirilmiş eski bir İspanya Devlet Kurumunun yeni sahiplerinden nispeten uygun bir fiyata satın alındı.

Satın alınan bu hattın öncelikle oradan itinayla sökülüp, Konteynerlere konup ülkemize gönderilmesi gerekiyordu. Getirildikten sonra revizyonu gerçekleştirilip tekrar kurularak çalıştırılacaktı.

Tesisat işlerinin, muhtelif silindirin, merdanelerin, makine imalat ve revizyonların firmamız bünyesinde yapılıyor olması sayesinde zaten çok iyi bir yetişmiş teknik kadro oluşmuştu. Tabii bir de iş arkadaşlarımızı kaybetme değil kazanma yönündeki yönetim tarzımız sayesinde çalışan sirkülâsyonunun neredeyse hiç olmaması da bunun diğer önemli bir sebebiydi elbette.

Dolayısıyla Barselona’da teknik açıdan kimler başarılı olur endişem olmadı. Mekanik ve elektrik bölümlerinin ustabaşlarının yanında, uzun süre evden uzak kalınacağı için henüz evlenmemişler başta olmak üzere, birbirleriyle uyumlu olacağına inandığımız arkadaşları götürme kararı aldık. Tabii gidenlerin tümünün toplamda hava, su ve yağ tesisatları, mekanik ve konstrüksiyonları konularına hâkim arkadaşlar olmasına da özen gösterildi.

Oraya götüremediğim arkadaşlarımın da firmada üretim devamlılığını sağlayacak kabiliyette, kendilerine güven duyulan insanlar olduklarını hissettirdim ve bu zaten doğruydu da.
Herhangi bir nedenle geri dönmek zorunda kalabilecek arkadaşımızın yerine hemen diğerini getirtebilmek için işletmede bıraktığımız arkadaşlarımızdan birkaçına da pasaport çıkarttırıp vize aldırdık.

Burada vize konusunda dikkat edilmesi gereken bir hususu belirtmek isterim. Büyük bir üretim hattını bütün yardımcı işletme üniteleriyle birlikte söküp ve taşıma işlerini yapacak insanların “turist vizesiyle” yurtdışına götürülemeyeceği açıktır.

Üretim hatlarının sökülmesi sırasında yalnız anahtar takımlarıyla değil şalomayla, avuç içi taşlamayla, çekiçle işler yapıldığı gibi, yüksekte de sıklıkla çalışılmakta ve transpalet, forklift, vinç gibi araçlarla taşıma yapılmaktadır. Üstelik yabancı bir ortamda ve alışık olmadıkları araçlarla.
Normal çalışma koşullarından daha kötü bir ortamda “geçici çalışma" (İspanyolca; trabajo temporada) vizesi almadan adam çalıştırmak çok büyük risk üstlenmek olur. Buna bir de o ülkede kaçak adam çalıştırma suçunu eklerseniz durumun vahameti daha iyi anlaşılır.

Kaldı ki makineyi satın aldığımız firmanın eski bir kamu kurumu olması sebebiyle yöneticileri aynı konuda hassasiyet gösterdiler ve “geçici çalışma izni” içeren vize alınmasında çok yardımcı oldular. Onların bu konuda ısrarlı yardımları olmasa böyle bir vizenin alınması kolay değil.
Bu tür vizelerin kötüye kullanılmaması için tek giriş çıkış yapılabilecek tarzda oluyorlar. Ayrıca normal vize işleminden çok daha uzun sürüyor. Bu yüzden yedek olarak fazladan birkaç kişiye daha vize aldırmış olmamızın isabetli olduğunu anladık.

Satın alınan makine çalışır durumda olduğundan, ilk etapta üretim ustabaşı ve yardımcısıyla birlikte sökümden 15 gün önce giderek makinenin kullanımı ve yumuşak PVC üretimi hakkında birlikte eğitim aldık, üretim esnasında bolca video kayıtları yaptık.

Makineyi aldığımız firmada hiç kimsenin İngilizce ya da Almanca konuşamaması sebebiyle hemen bir İspanyolca bilen tercüman arkadaş bulduk. Uzun yıllar Barselona’da yaşamış ve burada evlenmiş, yalnız İspanyolcaya değil Katalancaya çok iyi hâkim olan tercümanımız İspanyol firma çalışanlarıyla çok pozitif işbirliği oluşmasını sağlayıp aynı zaman dışarıda da bize rehberlik yaptı. Gerekli olan malzeme ve teçhizatları temin edebileceğimiz yerler, toplu taşımadan nasıl faydalanılacağı ve yemek yenilebilecek doğru mekânlara kadar daha birçok konuda yardımcı oldu. Adeta firmamızdan birisi gibi bizimle birlikte çaba sarf etti. Bu konuda şanslı olduğumuzu ifade etmek isterim.

Gelen arkadaşlarımıza kilitlenebilir dolapları olan bir soyunma odası tahsis edildi ama işyerinde bize bir de çalışma odası verilmesi için ısrar ettik. Sonunda toplantı yapılabileceğimiz ve ofis imkânları olan bir oda düzenlenerek verildi. Bu odamız daha sonraları bize çok fayda sağladı.

Üretimle ilgili arkadaşlar dönmeden mekanik ve elektrik bölüm ustalarını 5 gün önceden getirterek onların da makine çalışırken gereken notları almalarını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin teminiyle alakalı çalışmaların başlamasını sağladık. Makinenin oldukça teferruatlı olan yerleşim planları, ısıtma soğutma devre diyagramları, elektrik devre şemaları vs. gibi teknik resimleri inceledik, bilgiler aldık, yapılan değişiklikleri belirledik. Söküm sıralaması ve görev paylaşımı hakkında planlama yaptık.

İspanyol firmanın teknik müdürü ve diğer yöneticileri bizden önce bir Meksika firmasının aynı yerden daha küçük ebatlı başka bir makineyi sökme tecrübesinden yola çıkarak bizim de demontaj,  paketleme ve Konteynerlere yükleme işleri için iki ay’a ihtiyacımız olduğu tahmininde bulunuyordu.  Bunun nedeni biraz da Cumartesi ve Pazar günleri çalışmadıkları ve bizim de çalışmamıza müsaade etmemeleriydi
.

Üretim ustalarımızı yolcu ederken, teknik ekibimizi karşıladık. Bize İspanyol firmanın ilk yer ayırttığı işletmeye çok yakın oteli gürültülü bir bölgede ve odalarının çok küçük olması nedeniyle değiştirerek biraz daha uzak ama yine yürüme mesafesinde yeni açılmış çok temiz bir otele taşındık. 10’ar Euro günlük daha fazla ödememize rağmen buna değdi. Kişisel tasarruf yapma açısından birbiriyle çok iyi anlaşan arkadaşlarımız iki kişilik odalarda birlikte kaldılar. Çünkü firmamız günlük hacirahları çalışanlarımıza bütün masraflar dahil ödüyordu.

Ekibimiz gelince makine sökülmeden evvel İspanyol operatörler her biri 8 ton civarında olan kalender silindirlerinin değiştirilmesi işlemlerini uygulama yaparak gösterdiler. Bu işlemlerin de video kayıtları alındı. En son olarak aynı işlemleri İspanyolların denetiminde kendi ekibimiz gerçekleştirdi.

Diğer bir takım önemli ayarların ve sökme takma işlemlerinin gösterilmesinden sonra planlamalarımıza uygun bir çalışma başlattık ve sökülerek ayrılacak her noktayı hem işaretleyip hem fotoğrafladık. Her şeyi tahsis edilen boş bir sahaya dikkatlice ve belirli bir düzenle yerleştirdik.  Hangi parça nereye aitse buna uygun bir yerleştirme düzeni oluşturuldu.

Makineyle birlikte verilen yedek silindirler parlak kromlu ve yeni revize edilmiş oldukları için zaten sandıklarında ve çok iyi ambalajlanmış durumdaydılar. Makineden bizim sökmüş olduğumuz silindirlerin yüzeylerinin korunması için koruma gresi diye tabir edeceğimiz bir ürünü araştırdık. Bunun iki tipi vardı. Birisi balmumu benzeri yapıda yağlama özelliği zayıf, diğeri ise daha çok yağlama kabiliyeti olan üründü. Fiyatı yüksek de olsa daha kaliteli olan yağlama özellikli bu yüzey kaplama ürününü hava tabancası kullanarak boya gibi yüzeylerine tatbik ettik. Kısa zamanda kuruyan bu malzemenin üzerini de yağlı kâğıtla sararak paslanmaya ve çizilmelere karşı koruma altına aldık. Ayrıca bu ağır malzemeleri ağaç sandıklara koyarken milleri üzerinde durmalarını sağlayacak şekilde destek parçaları yaptırdık. Yani silindir yüzeyleri ağaç da olsa alt yüzeye temas ettirilmemiş oldu. Her tür merdane ve silindirin ambalajlanmasında buna dikkat edildi.

Çıkan birçok irili ufaklı şekilsiz münferit parçayı palet üzerlerinde yalnızca çelik şeritlerle bağlamak hem çok sağlıksız bir durumdu hem de Konteynerlerde üzerlerine bir şey koyulamayacağı için çok hacim kaplama sorunu oluşturacaktı. Bu sakıncayı gidermek amacıyla tahta sandıklar yapılması gerekiyordu.
Örneğin büyük ve tek parça olmasına rağmen ayaksız 75kW’lık bir DC ana tahrik motorunun palet üzerine bağlanması hiçbir şey ifade etmiyor. Birincisi motorun arka kısmında bağlı bulunan tako jeneratör ve enkoderları sökseniz bir sorun, sökmeseniz bir sorun. Söküp ayrı bir yere koymak isterseniz yeniden bir yer sorunuyla karşılaşırsınız. Ayrıca iyi korumalısınız. Bunları halletseniz bile bu kez palet üzerindeki motorun üzerine başka bir palet koyamazsınız. Biz de motoru bütün haliyle sandık içerisine koyup, sandığın kenarlarında kalan boşluklara da hafif ve hacimli birçok parça koyabildik. Ayrıca Konteynerde 4 motor yanlarındaki birçok parçayla birlikte üst üste çok az yer kaplamış oldu.

Sandıkların olması gereken ölçüleri ile yaklaşık ne kadar ağırlık taşıyacaklarına göre bir takım özel ve bir takım genel amaçlı sandıkların yapılmasına karar verdik. Ana kalender silindirlerinin her biri için zaten özel yapıda sandıklar planlandı. Ayrıca büyük parçalarında Konteynere sabitlenmesi için irili ufaklı muhtelif takozlar yaptırdık.
Ana şase gövdelerinin bağlanabilmesi içinse büyük takozları dahi birleştirerek büyük destekler imal ettirildi.

Gerekli ağaç sandıkları, takozları, paletleri yaptırıyorduk ama imalatçı firmadan bize bunlara fumigasyon işleminin gerekip gerekmediği soruldu. Ağaçların azot gazı altında bir gün bekletilme işleminin uluslar arası taşımacılıkta yapılması gereken kanuni bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Böcek, kurtçuk, haşerat vs.nin ağaçların içinde bir ülkeden diğerine taşınmaması için gereken bir işlemmiş. AB ülkelerine mal girişlerinde titizlikle uygulanıyormuş. Ülkemizde bunun gerekli olup olmadığını hızla araştırmaya başladık. Taşıma işlemini yaptığımız yılın sonundan itibaren yani yeni yılla birlikte ülkemizde de uygulanacağını öğrendik. Biz Kasım sonu gibi makineleri Barselona limanından gönderecektik ve gümrükte ne kadar süre kalacağı belli değildi. O bakımdan fumigasyon yaptırmanın çevre açısından da zamanlama açısından da doğru olduğunu düşündük ve uygulattık.

Bu arada biz Konteynerlere her şeyi hem çivilerle çakarak hem de gergi kayışlarıyla bağlıyorduk. Ağırlığı 26 ton olan prekalender ünitesini tek bir open-top 20’lik Konteynere yükleyip her biri 10 ton taşıyabilecek 8 tane gergi kayışıyla dört bir yandan sımsıkı bağlayıp dev takozlarla yere tespit etmemize rağmen taşıyıcı firma kayışların esnek yapıda olduğunu belirterek bunu reddetti.

Bu tip ağır tek parça yüklerin “akredite edilmiş” firmalar tarafından esnek olmayan malzemelerle bağlanması durumunda gemiye alınabileceğini yoksa mümkün olmadığını söylediler. Gemilerde en üstlere denk gelen konteynerlerin sağa sola ya da öne arkaya 10 metre kadar sallanmaya maruz kalacağını anlattılar.
Bu konuda uzman bir firma bulduk ve makine Konteynere çelik halatlarla sımsıkı bağlandığında biz de farkı anlamış olduk.

            

Konteyner seçimi başlı başına bir konu.

40’lık tabir edilen konteynerler iki tip oluyor. Birisi yüksekliği 240cm olan normal tip, diğeri yüksekliği 270cm olan yüksek yani 40’lık High Cube tipi. Bazı yüklerimiz 2.4m’den daha yüksek olduğu için iki konteyneri High Cube seçtik.


Bir başka özel durum ise yükün hem eni hem yüksekliği normal bir konteynere sığmıyorsa Flat Rack tipinin seçilme zorunluluğu olması. Bu duruma iki özel hal daha ilave oluyor. Birisi ağırlık diğeri boyut sorunu ki, biz bu iki durumu da yaşadık;
Prekalender ünitesi 32 ton geliyordu ama boyu itibariyle 20’lik konteynere rahat sığabiliyordu. Ancak bu 20’lik konteynerin ağırlık sınırının üzerinde olduğundan bir üst boya 40’lık Flat Rack tipine geçmemize neden oldu.

Dikkat; Flat Rack konteynerleri seçme nedenimiz yüklerin normal konteyner ölçülerinden büyük olduğu içindir. Üstlerine başka yük bağlanamayacakları için bunlar gemilerde en üstlere konurlar. Yanlardan taşıyorsa da bu kez yanları da boş kalmak durumundadır. O nedenle yükün yanlardan taşma ve/veya üstten taşma durumlarına göre taşıma fiyatı belirtilecektir.
Eğer yanlardan taşma fazlaysa bu kez karayolunda taşıma esnasında mutlaka bir de “eskort araç” gerekiyor. Bu isteğe bağlı bir durum değil kanuni bir zorunluluk. Konteyner tipleri, ölçüleri ve kapasiteleri için tıklayın.

Makinenin yüklendiği yerle liman arasında ve malın indirileceği limanla taşınacak nihai adres arasındaki yollarda bulunan köprülerin yükseklikleri, yükün yükseklik sınırını belirler. Eğer bu yollarda hiç köprü yoksa ya da köprü olmayan yollar seçilirse sorun kalmaz, aksi halde bu hesaba katılmak zorundadır.

Konteyner yüklemelerinde karşımıza çıkan bir başka sorunsa her Konteynerin yüklenmesi için bize yalnızca ikişer saat süre vermeleri ve her geçen saat başına 100 Euro ödeme talep etmeleriydi. Firma yetkilileriyle konuştuğumda aslında konteynerleri getiren “çekici araçların” bekletilmesi durumunda bu bedelin ödenmesi gerektiğini netleştirdik. Biz de o zaman firmaya araçların Konteynerleri bize bırakıp gitmesini ve her gün yeni iki Konteyner getirip yüklenmiş iki Konteyneri götürmelerini talep ettik, kabul ettiler. Burada tek bir defaya mahsus fazladan gidiş geliş söz konusuydu ve bunun bedelini ödemek çok daha ucuz bir yoldu ve zaten firma bu bedeli de bizden talep etmedi.

Bu kadar kolayca bu teklifi kabul etmelerinin nedenini tabii ertesi gün anlamıştık. Bize en ağır yüklerin Konteynerin en iç kısmına, en hafiflerin ise an arkaya gelecek şekilde yerleştirmemizi talep ettiler. Sebep olarak da aksi halde Konteynerlerin savrularak devrileceğini ve sigortanın yanlış yükleme nedeniyle para ödemeyeceğini söylediler. Böyle birçok olayla karşılaştıklarını, dolayısıyla yüklemenin doğru yapılmasını önerdiler.

İşte meselede burada başlıyor. Konteyner bir çekiciye bağlı olmayınca en önü boşta kalıyor ve en ağır yük bu kısma ve ilk önce konmak zorunda! Üstelik bu ağır yükleri bir forkliftle içeri taşımak durumundasınız. Yani yapılması riskli bir iş. Büyük ihtimalle konteyner öne devrilmezdi ama yine de biz bu riski göze alamazdık.

İlk yaptığımız iş konteynerlerin ön tarafının altına sandık ve paletlerle destek yapmak oldu ama yüklendikçe iyice sıkışacak olan bu destekleri daha sonra nasıl alacaktık?
Bunu basitçe çözdük. Bu destekleri konteynerin altına iyice sıkıştırmak yerine 5-6cm. boş bıraktık. Yani ancak öne doğru gelmesi durumunda bu destekler konteyneri tutacak yoksa boşta kalacaktı. Ve hakikaten öne doğru yapılan ilk yüklemelerde önce bu destekler sıkıştı, yükleme tamamlandığında Konteynerin ön kısmı bu desteklerden uzaklaştı ama aradaki mesafe bir hayli kapanıyordu.

Bu hattın taşınması için gereken Konteyner sayısı 24-26 adet tahmin ediliyordu. Bu sayının üstü bekleniyor ama altında bir sayıya pek ihtimal verilmiyordu. Fakat yaptırılan sandıklar çok ciddi hacim tasarrufu sağladığı için biz bütün bir hattı 13 adet 40’lık, 1 adet 20’lik Konteynere yükledik. Yani sandıklara bir bedel ödemiştik ama çok ciddi bir hacim tasarrufu yaptık.

Bir başka herkesi şaşırtan durumsa bütün söküm ve sandıklama işlerini 5 haftada gerçekleştirmemiz oldu. Ancak firmamız bu hattın konulacağı yeni inşa edilen binanın en azından çatısını henüz kapatamadığı için bir müddet oyalanmamız gerekti. Yanımda 4 mekanikçi bırakarak geri kalan arkadaşları Ramazan Bayramı’nın da gelmesi nedeniyle bir an önce Türkiye’ye gönderdik.

Bu uzun ve nispeten boş geçen zamanda Konteynerlere konacak yüklerin ebatlarını ve yaklaşık ağırlıklarını üzerlerine yazdık. Bilgisayarda autocad vasıtasıyla bu yükleri sanal olarak Konteynerlere yerleştirdik. Dolayısıyla Konteynerlere yükleme yapmak bir hayli kolaylaşmış oldu.

Bizim bütün makineyi söküp sarıp sarmalayıp sandıklara paletlere koyup yükleme yapmadan bekliyor olmamız ve bir de bayramda ilk gün işletmeye gitmeyip diğer günler geç gidişimiz firma yetkililerini ciddi şekilde endişelendirdi, Öyle ki firma Genel Müdürü otel’e gelerek bizi lobi de görünce ne yapacağını şaşırmıştı. Daha sonraki günler bir toplantı talep ederek neden beklediğimizi sordular. Önceden de belirttiğim gibi tercümanımızın kişisel ilişkileri sayesinde, bizim makineyi böyle bırakıp parayı ödemeyip yeniden bir pazarlıkla daha uygun bir fiyata onları razı edeceğimizin düşünüldüğünü öğrendik. Hem şaşırdık hem üzüldük.
Bu durumu duyunca firmam onları beklemeye razı etmek için makinenin geri kalan ödemesini yaptı.

Benim artık Barselona’da 70. günüm dolmuştu ve vizemin başlangıç tarihinden bir hafta sonra oraya gelmiştim. Vize gereği ülkede kalabilme süremin dolmasına 20 gün kaldığı ve yılbaşına yaklaştığımız için artık çaresiz firmamızın inşaatı henüz bitirememiş olmasına rağmen yükleme işlemine başlamaya karar verdik. Eylül başlarında gömlekle geldiğimiz ve insanların hala denize girdiği Barselona'da artık Kaban giyerek dışarı çıkabiliyorduk.

7 gün içinde yüklemeyi bitirdik ve 78. gün ülkemize geri döndük.


Ülkemize döndüğümüzde karşılaştığımız bir başka problem, Konteyner içeriği listelerinin olmayışıydı. Normalde parasını almak isteyen bir firma bu listeleri de bizimle birlikte yükleme sırasında hazırlayıp gümrük evraklarıyla birlikte bunları da vermeliydi.
Ancak, firmamın makinenin bedelini ödemiş olması nedeniyle olsa gerek yüklemelerde kimse yanımızda yoktu. Bu da ciddi bir hataydı aslında.

Konteynerlere neler yüklediğimizi autocad yerleşim resimleriyle ve ayrıca yüklenen Konteynerlerin ve yükleme evraklarının fotoğraflarını çekmemiz sayesinde listeleyebildik.

Komple bir üretim hattının "bir başka ülkeden" demonte edilip, Konteynerlere yükleyip kendi ülkemize getirilmesiyle ilgili yazıyı size bu konudaki deneyimleri aktarmak amacıyla paylaştım. Makine veya hat demontajında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında daha teferruatlı bir yazıyı da ileride paylaşacağim.  Umarım faydalı olacaktır.
 
 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim