Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Servis_1
Servis_2
İşveren açısından İSG
Çalışanlar açısından İSG
İSG ve Eğitimleri nasıl uygulanmalı?
Tüpler ve Kullanımları
Kaçak Akım Koruma Röleleri
Nükleer Santraller ve İSG Kültürü
Az Tehlikeli İşler Listesi
Tehlikeli İşler Listesi
Çok Tehlikeli İşler Listesi
Tehlikeli İşler Listesi


15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlikeli işler listesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

b) Tehlikeli İşler

1) Tamamen veya kısmen tarımsal üretim için yapılan açıkta veya cam muhafaza içindeki (seralar) işler, kabuklu veya kabuksuz meyvecilik, tohum, sebze ve çiçek yetiştirme çay, kahve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır tanelerini koçandan ayırma, ot balyalama, harman dövme ve bunlarla ilgili işler, kontrat esası üzerine yapılan her türlü ilaç serpme (uçakla ilaçlama dahil), mahsul toplama, meyve ve ambalajlama, ağaç budama, sulama sistemlerinin işletilmesi işleri

2) Kerestenin kesilmesi, tomruk, testerelik kereste, çatal, ağaç gövdesi yumruları, kütük, kağıt hamuru imaline mahsus odun, sırık, kazık, yontulmuş demir yolu traversi, maden ocaklarına mahsus kereste, ormanda kesilen yakacak odun, kimyevi takdire elverişli odun, mekik ve benzeri bloklar ile ormandan elde edilen diğer kaba, yuvarlak, yontulmuş veya yarılmış maddeler veya odun ham maddeleri, tomruk nakletme işleri

3) Denizlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması ve dalyan işleri

4) Nehir ve göllerde balık ve diğer su hayvanlarının, bitkilerinin avlanması, toplanması ve üretimi

5) Patlayıcı madde kullanılmaksızın yapılan kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri

6) Taş ocaklarından ayrı olarak işletilen kireç ocakları ve kireç imali

7) Elle yapılan maden ayıklama işleri

8) Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayii, pamuk işleme işleri (çırçır)

9) Yün (Tabii ve suni) ipliği imali ve yünlü dokuma sanayii

10) İpek ipliği imali ve ipekli dokuma sanayii (suni ipek naylon ve benzeri sentetik elyaftan dokumalar dahil)

11) Keten, kenevir ve jütten iplik imali ve dokuma sanayii

12) Karışık iplik ve dokuma işleri

13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali

14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali

15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri

16) Madeni ya da metalden mobilya üretimi

17) Her türlü organik nitelikte madde üretimi

18) Kauçuktan mamul eşyanın tamir işleri (otomobil lastiklerine diş açılması dahil)

19) Diğer kauçuk ve lastik mamulleri imali

20) Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi

21) Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali

22) Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler

23) Plastik hammadde imali

24) Suni ipek ve diğer sentetik elyaflar ile plastik maddelerin imali

25) Yakılacak ispirto imali

26) Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi

27) Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri

28) Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları

29) Diğer gruplarda yer almayan inorganik nitelikteki maddelerin üretimi

30) Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri

31) Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya mahsus olup, petrol tasfiyehanelerinde elde edilmeyen yağlar ve gresler imali

32) Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası ve benzeri inşaat ve mimari malzemesi imali

33) Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imali, öğütme ve paketleme prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretimi, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme yapı üretimi, hazır beton tesislerindeki işler

34) Kürk imali, işlemesi ve boyaması işleri

35) Kağıt ve kereste vb. lifli maddelerden kağıt hamuru üretimi, odun, paçavra ve diğer dokulardan kağıt hamuru imali ve bu hamurun kağıt, karton, mukavva ve presli dokular haline getirilmesi işleri (Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri hariç)

36) Demir tel ve çubuktan eşya imali (Çivi, zincir, vida vs. gibi)

37) Soğuk demircilik ve kaynak işleri

38) Sobacılık ve teneke eşya imali

39) Metalden gayri maddelerden diğer imalat işleri

40) Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle muhtelif eşya imali, çilingir ve sahra demirciliği işleri

41) Bakırdan eşya imali

42) Alüminyum eşya imali

43) Her tür elektro mekanik ve elektro manyetik yöntemle madeni eşya imali, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle kaplama işleri, emaye eşya imali

44) Kıymetli madenler, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve inciler kullanılmak suretiyle mücevherat, altın ve gümüş eşya imali, kıymetli ve yarı kıymetli taşların perdahlanması, madalya ve madeni para basma işleri

45) Ziraat makineleri imali ve tamiratı (pulluk, biçerdöver, selektör ve benzeri ziraatte kullanılan makineler)

46) Ziraatten gayri makinelerin imal ve tamiratı (çamaşır makinası, buzdolabı, tartı aletleri yazı ve hesap makineleri vb.) (Elektrik cihazları hariç)

47) Elektrik enerjisi üretim, tahvil ve dağıtım ile ilgili makinelerin imal ve tamiri

48) Motorsiklet, bisiklet, üç tekerlekli çocuk bisikletleri ile bisiklet parçaları imalat ve tamiratı

49) Selüloit ve plastikten muhtelif eşyaların imali, selüloz fabrikaları işleri

50) Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler

51) Lokomotif, vagon ve tramvay arabaları imal ve tamiratı

52) DDY cer depoları ve müstakil revizörlükleri işleri

53) Otomobil, kamyon, römork, otobüs gibi motorlu nakil vasıtalarının imal ve montaj işleri

54) Motor, fren, şanzuman, dingil, dişli, şasi gibi motorlu taşıt parçaları ve teferruatının imali

55) Uçak ve planör, uçak motorları, pervane, tekerlek gibi sair aksamın imal, montaj ve tamiratı

56) Petrol ve tabii gazın boru hattı vasıtasıyla nakil işleri

57) Teleferik işletmesi faaliyetleri

58) Rakı imali

59) Bu tebliğde ayrıca sayılmayan diğer alkollü içkilerin imali (içki imalinde kullanılan ispirto ve suma imali dahil)

60) Sigara, puro, sigarillos, içilen ve çiğnenen türden tütün, pipo tütünü, enfiye ve tömbeki imali

61) Dokuma yapmaksızın boya, apre işleri, yazmacılık ve basmacılık işleri

62) Linolyum ve diğer sert, satıhlı zemin döşemeleri, (plastik hariç) suni deri, muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif, keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali, çöp ve paçavraların elyaf haline getirilmesi

63) Dokuma, deri, kürk vs. maddelerden elbise, palto-pardösü, gibi hazır elbise imali

64) Tomruğun işlenmesi, bıçkıhanelerdeki faaliyetler, ağaç travers fabrikalarındaki faaliyetler

65) Marangozluk, doğramacılık ve ahşap sabit tesisler imali

66) Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj imali

67) Matbaacılık, baskı yerlerindeki işler

68) Klişecilik, çinkografi (müstakilen)

69) Şehirlerde havagazı dağıtımı ile ilgili olmayan kok fırınlarında yapılan işler

70) Kauçuk ayakkabı imali

71) Sabun, deterjan ile çamaşır suları ve sodası ve diğer temizlik maddeleri sanayii, nişadır, çivit imali

72) Tutkal, jelatin, zamk ve diğer yapıştırıcı madde imali

73) Kibrit imali

74) Montaj işleri (imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)

75) Hassas ölçü ve kontrol aletleri, laboratuvar alet ve cihazları, tıbbi, cerrahi ve dişçiliğe mahsus aletlerle bilumum protezler ve ortopedik teçhizat ve malzemelerin imali

76) Hassas filmlerle camlar da dahil olmak üzere optik aletleri, objektifler, fotoğraf makine ve malzemesi imali

77) Oyuncak, spor ve atletizm eşyası, benzeri eşya imali. Plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon, ambalaj malzemeleri vb. üretimi

78) İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık, yağlı boyacılık, cila, binaların parke, muşamba veya naylon vb. ile döşenmesi işleri

79) Sıhhi tesisat, kalorifer, gaz su ve elektrik tesisatı işleri (bina içi tesisat)

80) Elektrik işletmeleri ve dağıtım işleri (Santral inşası ve şebeke inşaatı hariç)

81) Sıtma mücadele işleri

82) Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan bütün işler

83) Yük gemilerinde yapılan bütün işler

84) Kamyonla yapılan yük nakliyatı (Aynı işveren tarafından yaptırılan tahmil ve tahliye işleri dahil)

85) Tankerle karada yapılan nakliyat işleri (Toz, gaz, sıvı kimyasal maddeler dahil)

86) Yolcu gemilerinde yapılan bütün işler

87) Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda)

88) Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler

89) Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil)

90) Nakliyat yapmaksızın tahmil ve tahliye ve hamallık işleri

91) Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama ve ütüleme işleri

92) Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretimi

93) Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi ve geri kazanım için yakma işleri

94) Tornacılık ve tesviyecilik

95) Evlerde kullanılan da dahil olmak üzere elektrik cihazları, izole tel, kablo, duy, anahtar ve diğer elektrik malzemesi imali

96) Araştırma laboratuvarları hariç her türlü test, deneme ve kontrol laboratuvarları işleri (gıda, çevre, kimya, biyoloji, inşaat, ziraat, maden vb.)

97) Elektronik teknolojileri kapsamında yapılan işler (donanım, sistem entegrasyonu, elektronik ve mikro elektronik üretim, mekanik tasarım, test ve değerlendirme vb.)

98) Otomotiv yan sanayi ile ilgili yapılan her türlü üretim, montaj işleri

99) Mürekkep imali

100) Her türlü iş ve gelir getiren hayvanların (Adatavşanı, devekuşu, domuz, kürklü hayvan, süt, yün, kümes hayvanları ile yumurta, bal, ipek böceği, kozası vs.) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm terbiye kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile hayvansal gübre işleri, sokak hayvanı barınaklarındaki işler

101) Kimyasallar kullanmak suretiyle yapılan tüm konservecilik faaliyetleri

102) Deniz ve göllerde tuz çıkarılması (sofra tuzu imali hariç)

103) Süt tozu, konsantre süt imali, süt pastörize ve sterilize işleri

104) Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler

105) Sirkler ve cambazhanelerdeki işler

106) Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretimi

107) Deri ve deri yerine kaim olan sair maddelerden kundura ve giyim eşyası hariç saraciye eşyalarının imali

108) Sandal, kayık ve benzeri küçük deniz vasıtalarının imali ve tamiratı

109) Ardiyeler, depolar, soğuk hava depoları, antrepolar, emanetçiler ve hurda depolarındaki işler

110) Balata imali

111) Kozmetik fabrikalarındaki işler, kolonya vb. malzemelerin üretimi

112) Endüstriyel temizlik faaliyetleri

113) Kauçuk hariç, deri, suni deri, plastik, ağaç vs. malzemeden kundura, tozluk, getr imali, kundura sanayii için kesilmiş hazır malzeme imali, sayacılık

114) Asbest yerine kullanılan insan yapımı mineral liflerin (man-made mineral fiber) üretimi ve kullanılması

115) Maden cevherlerinin ve/veya bu cevherlerden elde edilen külçe, çubuk, levha, boru şeklinde işlenmiş maddelerin depolanması ve toptancılığı

116) Taze ve dondurulmuş etin muhafazası (Müstakilen)

117) Hububat silolarındaki faaliyetler

 (1) Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda, işyerinde yapılan asıl iş tehlike sınıfının tayininde temel alınır.


 

   
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim