Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Servis_1
Servis_2
İşveren açısından İSG
Çalışanlar açısından İSG
İSG ve Eğitimleri nasıl uygulanmalı?
Tüpler ve Kullanımları
Kaçak Akım Koruma Röleleri
Nükleer Santraller ve İSG Kültürü
Az Tehlikeli İşler Listesi
Tehlikeli İşler Listesi
Çok Tehlikeli İşler Listesi
İSG ve Eğitimleri nasıl uygulanmalı?


 

İSG ve Eğitimleri nasıl uygulanmalı?


İş sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri, işveren, çalışan ve sorumlu İSG uzmanları tarafından yasa emrettiği için sorumluluktan kurtulmak amacıyla yapılan zoraki işler olmaktan çok, bir sosyal sorumluluk projesi şeklinde algılanmalıdır. Böylelikle ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hususu göstermelik olmaktan çıkıp bu konuda bir toplum bilinci oluşacak ve iş ortamında yaratılan bu bilinç mutlaka günlük yaşamda da yerini bulacaktır. (“Nükleer santraller ve ISG Kültürü” yazısı okunursa bu konunun daha iyi anlaşılacağını umuyorum).

Dolayısıyla İSG Uzmanı ve Eğitmeni bu projenin en önemli unsurudur. Bir nevi işvereni de çalışanı da eğitecek ve ikna edecek olan kilit konumdaki insandır.

Bu nedenle İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için yalnızca Üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olmak yetmemeli, mutlaka belirli hatta uzun müddet üretim ortamlarında çalışmış yani tecrübeli kişiler olmasına özen gösterilmelidir.

İSG Uzmanlığı multi-disipliner bir meslek dalıdır.
İSG Uzmanının doğru risk analizi yapabilmesi için olaya ezberlerle değil, birçok mesleğin bakış açısıyla ve değişik yönlerden yaklaşabilmesi gerekir.
Risk’i ne abartmalı ne de küçümsemelidir. Bunu yaparken de çalışanlara doğru sorular sorabilmeli, cevapları doğru yorumlayabilmelidir.
Yanlış yönlendirilemeyecek tecrübeye sahip olmalıdır.
İş güvenliğini abartarak ne üretimi felç etmeli ne de üretim için riske göz yummalıdır.
Gerçek büyük veya ölümcül riskleri doğru teşhis edebilmelidir.
Çalışanların konuyla ilgili idari konumlarına göre hukuki sorumluluklarını bilmeli ve çalışanları bilgilendirmelidir.
Bu da yetmez, bir bakıma bir psikolog olmalı, riskleri ve tedbirleri öngörürken çalışan psikolojisinin de konunun bir parçası olduğunu göz ardı etmemelidir.

Diyelim ki, enerji hatlarındaki bir kablonun aşırı ısınması bilgisini alan bir ustanın bunu derhal ilgili mühendise ya da yöneticilerine bildirmesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu, bildirmeden mesaisini bitirip gitmesi durumunda ise sorumluluğu kendisinin üstlenmiş olacağı İSG uzmanı tarafından bilinmesi ve anlatılması gereken hukuki bir örnektir.

Bir üretim alanında nelerin gerçekten önlenebilir riskler olduğunu, nelerin çalışanların dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu anlayabilmeli ve dolayısıyla eğitimlerde bu konulara dikkati çekebilmelidir.

Ayrıca diğer önemli bir husus ise, kimlere ne eğitimi verileceğiyle ilgilidir. Eğitimlerin bir kısmının ortak yürütülmesi doğru olsa da, fabrikadaki değişik bölüm ve üretim makineleri veya hatlarda çalışanlara kendi çalıştığı yerlerdeki risklerle ilgili eğitimlerin verilmesi gereklidir.
Bir fabrikada bakım ekibi mensubu tornada veya kaynak işlerinde çalışan bir kişiyle, örneğin matbaa makinesinde ya da araç yükleme kısmında çalışan kişilerin dikkat etmeleri gereken tehlikeler farklıdır.

Eğitimler yalnızca teorik bilgilerden ibaret olmamalıdır. Bilhassa, kazaların çok daha yoğun olduğu "ağır işlerde çalışan" insanların eğitim düzeylerinin İlköğretim seviyelerinde olduğu unutulmamalıdır. İnşaat, maden, tarım ve tersane işçilerinin büyük kısmı bu kapsamdadır.

Uzun uzadıya tanımlar içeren teorik dersler, çalışana kendi gerçek iş sorunlarından bahsedilmediği hissini vereceği için amaçtan uzaklaşılmış olur.

-       İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı
-       İLO ve WHO iş kazası tanımları
-       Kaza zincirinin 5 temel faktörü nedir?
-       İş güvenliğinin 10 temel prensibi
-       Tehlike nedir, risk ne demektir?
-       Risk değerlendirmesi nedir?
-       İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Prensipleri
-       Güvenliği sağlamanın 3 ana kuralı,
-       İSGB, OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
-       İkaz levha renklerinin ne anlama geldiği
-       Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
-       İş kazalarının %88’i tehlikeli hareketlerden, %10’u tehlikeli durumlardan, %2’si önlenemeyen kaçınılmaz durumlardan oluşur…
-       1-29-300 oranı vs. gibi yönetici ve eğitmenleri ilgilendiren konuların işçilere anlatılmaları işte tam da yasa gereği zorlama eğitim tanımına uyacaktır.


Bunun yerine, bu teorik bilgilerin yönetici ve eğitmenlere verdiği yön doğrultusunda uygulamalı pratik eğitimlere ağırlık verilmelidir. Yani çok gerekliyse yukarıdaki konular pratik eğitimlerin arasına sıkıştırılmalıdır.

Fabrikaların kendi ortamlarındaki tehlikeleri ve riskleri yine en iyi orada çalışan yönetici ve mühendislerin bilmesi nedeniyle bu kişilerin eğitim vermeleri sağlanmalı, ancak bu eğitimlerin içerikleri ve doğrulukları da İSG Uzmanı tarafından doğru denetlenmelidir.

Eğitimlerde iş güvenliği donanımlarının kullanım tarzları ve dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatılmalıdır. Bu eğitimler mümkün olduğunca makinelerin üzerinde, gerçek konumlarında yapılmalıdır.

Acil Durumlarda yapılacaklar, kolay hatırlanması için tehlike seviyesine uygun sıklıkla tatbikatlar yapılarak simüle edilmelidir.

Kaza anlatımları ise çarpıcı resim, video ve örneklerle desteklenmelidir. Örneğin işletmelerde taş motoru diye anılan elektrikli el aletinin kulanım tarzı ve kaza riskleri anlatılırken daha evvel olmuş ilgili kazaların ürpertici hatta iğrenç de olsa kötü fotoğrafları ve kaza sonucu oluşan iş görmezlik ya da sakatlık oranlarıyla ilgili raporlara yer verilebilmelidir. Bunun için hastanelerden yardım alınabilir.

Kimyasalların kötü etkileri ve insanlara verebilecekleri zararlar yine görsellerle ve hatta deneylerle desteklenmelidir.

Belki çok riskli makine etrafına ikaz levhalarının hemen yanlarına benzeri kazalarda yaralanmış parçalanmış insan uzuvlarının fotoğrafları iliştirilmelidir. Ya da daha önce yaşanmış kazaları unutturmayacak tedbirler alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, iyi örnek olmaz, kötü örnek olur! 

 


 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim