Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Proaktif Bakım Mühendisliği
Titreşim ve Ses Analizi ile Kestirimci Bakım
Titreşim ve Ses Analizinde Metotlar
Yurdışından Makine Taşımak
Hareketsiz Cisimler İş Yapar mı
Servis_1
Servis_2
Smart TV Hard Diskini Geri Kazanmak
Elektrik fişi bir yönde takılınca sigorta neden atar
Kaçak Akım Rölesi Nedir
K.A.K. Röle Kullanım Tarzı
Elektrik Sayaçları ve Tasarruf Cihazları
TEKNİK ve MATEMATİK TABLOLAR
Proaktif Bakım MühendisliğiPROAKTİF BAKIM MÜHENDİSLİĞİ

Arızalar beklenmedik zamanlarda meydana geldiklerinde birçok ve genellikle de büyük kayıplara neden olurlar. Bunun önüne geçmenin yolu Proaktif Bakım Mühendisliğinin uygulamalarıdır.

Proaktif Bakım Mühendisliği, çalışma sırasında makinelerde arıza meydana gelmemesi için önceden alınan önlemler ve yapılan bakım ile bunların planlama işlerinin bütünüdür denilebilir.
Literatürde bir takım farklı alt gruplara ayrılarak tanımlanan Proaktif Bakım için aşağıdaki maddeler altında yapılan tanımlama genel kabul gören bir yaklaşımdır denebilir;


Proaktif Bakım Mühendisliği iki ana unsurdan oluşur:
(Proactive Maintenance Engineering has two main concepts)

  • Planlı bakım teknikleri
    (Planned Maintenance)
  • Şartların oluşturduğu duruma göre yapılan bakım teknikleri
    (Condition Based Maintenance)
Şartların oluşturduğu bakım teknikleri de ikiye ayrılır:
(Condition Based Maintenance is comprised of two Methods)

 o    Önleyici bakım teknikleri
(Preventive Maintenance)

 o     Kestirimci bakım teknikleri

 (Predictive Maintenance)


Reaktif Bakım Mühendisliği, arıza meydana geldikten sonra yapılan onarım mühendisliği iken, Proaktif Bakım Mühendisliği bunun tam tersi ve doğrusudur. İnsanlarının hastalandıktan sonra tedavisi yerine hastalanmalarını önlemeye yönelik “önleyici hekimlik” benzeri bir yaklaşımdır.

Bu nedenle “Önleyici Bakım Mühendisliği” Proaktif Bakım Mühendisliğinin önemli bir unsurudur.

Planlı Bakım Tekniğinde;

-       çalışma sürelerine,

-       kat ettiği mesafeye, yola veya,

-       salt zamana dayalı “Planlı Bakım” çizelgeleri oluşturularak yapılan bakımlarla sorunların önüne geçilmesi hedeflenir.

Greyder, forklift gibi iş makinelerinde çalışma süresine, otomobil, kamyon gibi araçlarda kilometreye göre, bunların az çalışmaları durumunda ise firmanın belirlediği zaman sonrasında (bir yıl vs. gibi) yapılması gereken bakımlar bunlara örnektir.


Önleyici Bakım Mühendisliğinde ise bunun yanında her tip makinede;

-       Filtrelerde ve bacalarda kirlenmenin ve

-       Sıvılarda viskozitenin izlenmesi,

-       Balans ve hizalama ayarlarının kontrolü,

-       Vida sıkılıklarının denetlenmesi,

-       Yükleme ve stres testleri,

-       Ayarların kontrolü ve/veya yenilenmesi,

-      Arızalara neden olacak kaynakların belirlenerek, önlemler alınması,

-       Hava koşullarının etkileri,

-       Olağanüstü durumların oluşturduğu arazların araştırılması vs. gibi

durumlar kullanılan yaygın metotlardır.

Teknolojideki gelişmeler sayesinde çıplak gözle göremediklerimizi görüp, duyamadıklarımızı duyabiliyor ve bunları kaydedip analiz ederek sonuçlar çıkarabiliyoruz.

İşte bu teknolojiler sayesinde Proaktif Bakım Mühendisliğinde Önleyici Bakımın yanına bir de Kestirimci Bakım Mühendisliği eklenmiş bulunmaktadır.

Kestirimci Bakım Mühendisliği, adından da anlaşılacağı gibi, makinelerde parçaların tamamen arızalanmadan değişiminin ne zaman yapılacağı ve hangi parçanın arızalanmakta olduğu hususlarında önceden tahmini yani kestirimi amaçlamaktadır.


Kestirimci Bakım Mühendisliği bu kestirimleri doğru oluşturabilmesi için yüksek teknolojili izleme cihazlarına ihtiyaç duyar. Bu bakımdan Önleyici Bakım Mühendisliğinden daha yüksek bir doğrulukla bakım işlerinin zamanlaması yapılmış olur ve arızalanmaya başlayan parçaların yerleri makine sökülüp dağıtılmadan tespit edilir ancak masraflı donanımlar gerektirir.

Kestirimci Bakım Mühendisliğinde faydalanılan izleme cihazları esasen sistemdeki fiziksel ve kimyasal büyüklükleri ölçen cihazlardır. Bu cihazların birçoğu ya direkt kendileri ya da bağlı oldukları bilgisayarlar vasıtasıyla verileri kaydedip, analiz yaparlar.

-       Temaslı titreşim ve ses analiz cihazları

-       Temassız titreşim ve hareket algılama cihazları

-       Temaslı noktasal sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazları

-       Temassız yüzeysel sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazları

-       Baca ve egzoz gazı analizörleri

-       Sıvılarda iletkenlik, Ph, OH vs. ölçüm cihazları

-       Akım, Gerilim, Güç ölçüm ve analizörleri

Kestirimci Bakım Mühendisliğinde sistemlerin izlenmesinde kullanılan cihaz ve donanımlardır.

Bu donanımlarla anlık değerler okunarak sonuçlar çıkarılması mümkün olabildiği gibi, belirli zaman aralıklarıyla bir dizi veriler toplanıp birbirleriyle kıyaslanarak sonuçlar çıkarılması daha çok kullanılan metottur ve Kestirimci Bakım Mühendisliğinin asıl konusudur. Ayrıca, Kestirimci Bakımda bu cihazların bir kaçıyla aynı sistemden veri toplanarak birlikte yorumlanması daha doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Proaktif Bakım Mühendisliğinde Kestirimci Bakım teknikleriyle, Önleyici Bakım tekniklerine göre daha fazla avantajlar elde edilir. Bunlar kullanılan cihaz ve metotlara göre değişiklik gösterse de genel olarak şöyle sıralanabilir;

-       Yeterince aşınıp eskimemiş de olsa, planlı bakıma göre yapılacak olan parça ve malzeme değişimleri gereksiz yere yapılmayacağından para ve zaman tasarrufu sağlayacaktır.

-       Ya da planlı bakıma göre değişimi yapılacak parçaların veya malzemelerin zamanından önce bozulmaya başlaması tespit edilip beklenmedik arızalar önlenir.

-       Servis manuellerinin ve bakım planlarının içermediği noktalarda oluşmaya başlayan arızalar Kestirimci Bakım teknikleriyle önceden tespit edilebilir.

-    Mekanik sistemlerdeki gevşek montajların titreşim analiziyle tespit edilmesinin yanında Elektrik devrelerindeki gevşek bağlantıların tespiti de termal kamera vs. gibi uzaktan sıcaklık ölçer cihazlarla sorunlar oluşmadan yapılabilecektir.

-       İşletmedeki makinelerin ve bilhassa bunların kritik noktalarındaki teknik şartların sıhhatinin izlenmesi üretim planlamasını da kolaylaştırmaktadır.

-    Bacaların, egzozların, proses ve atık suların ya da kimyasalların analizleri, ayarlardaki ve mekanizmalardaki bozulmaları işaret edeceklerinden bunlara müdahale bir an önce yapılarak, sorunların çıkan ürünlere yansımasının önüne geçilir.

-        

Bütün bu sıralanan avantajlar sayesinde Kestirimci Bakım Mühendisliği, Proaktif Bakım Mühendisliğinin olduğu kadar, Verimliliğin ve Kalite Devamlılığının da önemli bir unsurudur.  
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim