Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Proaktif Bakım Mühendisliği
Titreşim ve Ses Analizi ile Kestirimci Bakım
Titreşim ve Ses Analizinde Metotlar
Yurdışından Makine Taşımak
Hareketsiz Cisimler İş Yapar mı
Servis_1
Servis_2
Smart TV Hard Diskini Geri Kazanmak
Elektrik fişi bir yönde takılınca sigorta neden atar
Kaçak Akım Rölesi Nedir
K.A.K. Röle Kullanım Tarzı
Elektrik Sayaçları ve Tasarruf Cihazları
TEKNİK ve MATEMATİK TABLOLAR
Titreşim ve Ses Analizi ile Kestirimci BakımTitreşim ve Ses Analizi Yöntemi ile Önleyici Bakım Mühendisliğinin özel hali Kestirimci Bakım Mühendisliği

Predictive Maintenance Engineering in special case of Preventive Maintenance Engineering via "Noise and Vibration Analysing Method"


Kısaltılmış İngilizce ifadesiyle;

N&V (Noise and Vibration) Analysis ya da

NVH (Noise Vibration and Harshness) Analysis

Yani “Ses ve Titreşim Analizi” aslında çok eski bir mekanik arıza tespit şeklidir. Makine arıza tespitinin yanında otomotiv sektöründe araç mekanik sağlığının veya kusurlarının tespitinde kullanılan kadim bir mühendislik metodudur. 

Çalışan bir mekanizmadaki arızalanan parçaların giderek artan gürültüler çıkardıklarını ve en sonunda ciddi hasarlar oluşturarak bütün bir sistemi çalışmaz hale getirdiklerinin hepimiz doğal olarak biliriz.

Makinelerde uzun yıllar çalışan usta insanlar çalışma gürültülerinin zamanla değişimini diğer insanlara göre daha önce fark edebilirler. Farklılaşan bu gürültülerin tam olarak hangi bölüm ve parçadan geldiğinin anlaşılması için hareketli parçaların dinlenmesi çok eskiden beri uygulanagelmiştir. Bu şekilde arızalanmakta olan parça tespit edilerek, makinede daha büyük hasarlar oluşmadan ve üretim uzun süreli aksatılmadan parçanın değiştirilmesi sağlanmıştır. 

Önceleri makinedeki seslerin dinlenmesi için silindirik ağaç çubuklardan faydalanılmış olsa da daha sonraları bu yerini stetoskop benzeri genelde pirinçten imal içi boş uzun huni formlu dinleme aletlerine bırakmıştır. Kaldı ki aynı dönemlerde benzeri bir alet yani stetoskop insan organlarının dinlenmesi amacıyla zaten kullanılmaktaydı. 

İşte bu tecrübeler ışında gürültülerin insan kulağının duyacağı sınırların çok altındayken tespit edilerek sebeplerini giderilmesi “Titreşim ve Ses Analiziyle Makine Bakım” metodunun gelişmesine neden olmuştur. 

Günümüzde de ustaların buna benzer olarak makinelerde dinleme yaparak arızalanan parçaları buldukları da vakadır. Ancak elektronik ve sensör teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık piyasalarda bu konuda el tipi de dâhil olmak üzere birçok mikro işlemcili ve bilgisayarlı ürünler bulunur olmuştur. Öyle ki bu cihazlarla döner aksamlarda balans sorunları bile tespit edilip yerinde giderilebilmektedir. Ses ve titreşim analizine sıcaklık analizi de dâhil edilerek bakım zamanının tespiti daha da kesinleştirilmektedir.

Ayrıca makinelerde titreşim ve ses analizi bilimin bir konusu olmuş, üniversitelerde ders ve tez konusuna çoktan dönüşmüştür.


Gerek el tipi gerekse de sabit montajlı bilgisayar destekli “Titreşim ve Ses Analiz” cihaz ve donanımları bize makinenin hareketli kısımlarıyla ilgili aşağıdaki konuların tespitinde yardımcı olabilirler;

-         Rulman aşınma oranları veya rulman arızaları

-          Kasıntılı rulman montajı

-          Mekanik veya Rulman gevşeklikleri ya da boşlukları

-          Kaymalı yataklarda aşınma ve boşluğun fazlalaşması

-          Dişlilerde oluşan kırılma ve arızalar

-          Kaplin ayarsızlıkları (eksenel, yanal veya açısal kaçıklıklar, paralellik hatası)

-          Milin bel vermesi

-          Balans sorunları (hatta balans miktarı ve konumu)

-          Kayış kasnak mekanizmalarında sorunlar

-          Rotorun sürtünmesi

-          Pompalarda kavitasyon

-          Rezonans oluşması ve rezonans oluşma frekansı

-          Makine ankeraj ve gövde titreme sorunları

-          Elektriksel vuruntular


Ancak bilhassa genel amaçlı el tipi ölçüm cihazları direkt olarak arızanın yerini ve nedenini belirtemezler. Bunun için teknik insanların ölçüm metotları ve sonuçların incelenmesi hususlarında eğitim almaya ve tecrübe kazanmaya ihtiyaçları vardır. Bu da yetmez, incelenecek makinenin yapısını da iyi tanıyor olmalıdırlar. Bütün bu bilgileri ve toplanan verileri analitik düşünce yapısıyla sentezleyip doğru sonuçlar çıkarabilmelidirler.

Maddi değeri oldukça yüksek bazı makinelerde titreşim ve sesle analiz sistemi makine üzerinde kurulu olarak gelebilmektedir. Bu makinenin üreticisi tarafından kritik olan noktalarda yapılan sürekli ölçüm ve denetimler sayesinde yapılması gereken bakım işleri ve/veya değiştirilmesi gereken parçalar ve bunların zamanlamaları kullanıcıya bildirilebilmektedir. Büyük güçlü bazı Kojenerasyon sistemleri ile enerji santrallerindeki türbin ve jeneratör aksamlarında bu tip uygulamalar kullanılmaktadır. Plastik endüstrisinin süratli şekilleme makinelerinde de artık böyle uygulamalara rastlanmaktadır. Bunlardaki bakım işlerinde ekibinin titreşim ve ses analizi hakkında bilgiye ve tecrübeye sahip olması çok gerekmemektedir.

Yine bazı makinelerde rulman yataklarının kendi üzerlerinde bulunan elektronik düzenekler benzeri ikazlarda bulunmak üzere yapılandırılmışlardır. Bu tip rulman yataklarının bir örneğini yandaki resimde görebilirsiniz.

Bu metodun başarısı için doğru kullanımı tarzı nasıldır? Nasıl uygulanmalıdır?

Hangi durumlar için hangi tip titreşim ve ses analiz cihazları ile sensörleri doğrudur?


Devamı için tıklayın…   
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim