Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
DÖVİZ Kurları
GSMH ve GSYH Nedir?
Uluslararası Ticari Terimler_A-F
Uluslararası Ticari Terimler_G-X
Uluslararası Deniz Taşımacılığı
TASARIM_01
TASARIM_02
TASARIM_03
TASARIM_04
GSMH ve GSYH Nedir?


Kişi Başına Düşen Milli Gelir ve GSMH Nedir?

Kişi Başına Düşen Milli Gelir için genel olarak bir ülkenin vatandaşlarının refah seviyesini ortaya koyan ekonomik veridir diyebiliriz.

Ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesinin ölçüsüdür de denebilir.

Bahsi geçen ülke yüksek rakamlara sahip bir Arap Devleti ise yeraltı zenginliklerinin fazla olduğu, Avrupa Devletlerinin birisi ise teknolojik seviyesinin yüksekliği akla gelir.

GSMH yani Gayri Safi Milli Hâsılanın ülke nüfusuna bölünmesiyle bulunur.

 

Ancak halk arasında başka bir algı da, sanki Devletin kasasına giren paradan kişi başına düşen pay gibi bir şeydir.

Ülkemizin kişi başına milli gelirini, kendisinin yıllık kazandığı maaşların toplamıyla kıyaslayıp, kendisine haksızlık yapıldığı düşünenlere rastlamışsınızdır.

Kişi Başına Milli Gelir kavramındaki “Gelir” ifadesinin buna neden olduğunu düşünüyorum.

GSMH hesaplamada 3 tür yöntem uygulanmaktadır;

  •          Üretim yöntemi
  •          Harcamalar yöntemi
  •          Gelirler yöntemi

Bana göre en sağlıklısı üretim yöntemiyle yapılan hesaplamadır ama hangi metotla hesaplanırsa hesaplansın aslında durum tam tersidir.

Kişi Başına Milli Gelir, bir nevi ülke vatandaşlarının veriminin göstergesidir. Kişi Başına Milli Gelir değil de “Kişi Başına Milli Üretim” benzeri bir ifade daha doğru olurdu sanırım. Hatta bu verinin içerisinde yurtdışında çalışanların ülkeye getirdikleri ile ülkemizde çalışan yabancıların gelirleri de yer alır. Çünkü GSMH bunları da içermektedir.

Hâlbuki GSYH yani Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla tam da bunu karşılar. Yani bir ülke vatandaşlarının tümünün bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır ve bu değer GSMH’dan daha küçük bir değerdir.

GSYH = Sanayi + İnşaat + Tarım + Ormancılık + Balıkçılık ve Denizcilik + Enerji + Sağlık + Eğitim + Yeraltı Kaynaklarından elde edilenler + Turizm + Ticaret + Ulaştırma + Telekomünikasyon +  Kamu ve Özel Hizmetler Toplamı + İthalat Vergileri vs.

GSMH = GSYH + Yurtdışında Bulunan Vatandaşların Gelirleri + Yurtiçindeki Yabancıların Gelirleridir.

Üstelik en önemlisi GSMH yalnızca bir “ciroyu” ifade eder. Yani yapılan işler için kesilen fatura toplamı gibidir. Kâr ve zarar gibi bir sonucu göstermez. Kaldı ki ülke bütçemiz sürekli “açık” vermekte yani zarar etmektedir. Her yıl cari açığımız da büyümektedir.

O halde yalnız başına GSMH büyüklüğü bir ülke için ekonomik olarak her şeyi tam olarak ifade etmeyecektir.

- GSMH içindeki sanayi, tarım, hizmetler, ticaret, yeraltı kaynakları vs. gibi unsurların GSMH’ya oranları ülkenin ekonomik karakteri hakkında bilgi verecektir.

 -  Ülkenin Satın Alma Gücü Paritesi,

 -  Kısa Vadeli Ülke Borçlarının GSMH’ya oranı,

 -  Uzun Vadeli Ülke Borçlarının GSMH’ya oranı,

 -  Ülke giderlerinin gelirlerine oranı ya da farkı yani Bütçe Açığı,

 -  Kamu giderlerinin tüm giderler içindeki oranı,

 -  Özel sektör ve Devlet borçlarının toplam borca oranları,

 -  Ülkedeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü,

 - İthalat ihracat dengesi ya da dengesizliği yani Cari Açık Miktarı vs. gibi verilerle birlikte GSMH’nın bir anlamı olacaktır. Bu veriler daha da detaylandırılabilir.

Tabii ülkenin muhtelif bilim, teknoloji ve sanayi alanlarındaki gelişmişliği bunu daha da anlamlı kılacaktır.

Bütün bu göstergelerin kötü olması “Kişi Başına Milli Gelirin” büyük olmasının anlamını azaltır. Kırılgan bir ekonomik yapının göstergesidir. Toplumun “Katma Değeri Düşük” ürünler ürettiğine işaret eder.


 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim