Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim

RAKAMLARLA TÜRKİYE
Hoşgeldiniz!
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU
İllerin Nüfus Sıralaması
Yaş Gruplarına Göre Nüfus
İllerin Nüfus Yoğunlukları
Nüfus Yoğunluk Sıralamasına göre İller
İllerin Nüfus Yoğunluk Haritası
Türkiye'nin Yaş Ortalaması
Ortalama Yaşam Süresi ve Avrupa
Geçmiş Yıllarda Türkiye Nüfusu
TÜRKİYE'NİN YÜZÖLÇÜMÜ
İllerin Yüzölçümleri
İllerin Yüzölçümü Sıralaması
Türkiye Coğrafi Rakamları 1
Türkiye Coğrafi Rakamları 2
Dünya Nüfus Sıralaması 1
Dünya Nüfus Sıralaması 2
Dünya Yüzölçümü Sıralaması 1
Dünya Yüzölçümü Sıralaması 2
Ülke Nüfus Yoğunluk Sıralaması 1
Ülke Nüfus Yoğunluk Sıralaması 2
Avrupa'da Türkiye_1
Avrupa'da Türkiye_2
Türkiyen'nin En Kuzeyi Neresidir
Türkiye'nin Yüzölçümü Karmaşası
Türkiye'nin Yaş Ortalaması
Türkiye'nin 1935'den Bu Yana Nüfus Yaş Ortalaması


Yıllara ve cinsiyete göre ortanca yaş, 1935-2014

 

Median age by years and sex, 1935-2014

 
       

Yıl - Year

Toplam
Total

Erkek
Male

Kadın
Female

Genel Nüfus Sayımları - General Population Censuses

1935

21,2

19,1

23,4

1940

19,6

17,7

22,4

1945

20,0

18,8

21,7

1950

20,1

19,2

21,3

1955

20,4

19,6

21,3

1960

20,3

19,5

21,1

1965

19,3

18,7

20,0

1970

19,0

18,6

19,4

1975

19,5

19,2

19,8

1980

19,9

19,5

20,3

1985

20,9

20,6

21,2

1990

22,2

21,9

22,6

2000

24,8

24,4

25,3

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - Address Based Population Registration System

2007

28,3

27,7

28,8

2008

28,5

27,9

29,0

2009

28,8

28,2

29,3

2010

29,2

28,7

29,8

2011

29,7

29,1

30,3

2012

30,1

29,5

30,6

2013

30,4

29,8

31,0

2014

30,7

30,1

31,3

       

 

 

 

 

Kaynak: Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, 1935-2000 ve  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2007-2014

Source: Results of General Population Censuses, 1935-2000 and Results of Address Based Population Registration System, 2007-2014

Kaynak:  Türkiye İstatistik Kurumu

  
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişimRAKAMLARLA TÜRKİYE